Eğitim Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Eğitim Sigortası

Eğitim Sigortası, Ebeveynlerden birinin beklenmedik bir durum karşısında vefat etmesi ve sürekli sakat kalması halinde çocuğunuzun okul ihtiyacını karşılamaktadır. Çocuğunuzun veya çocuklarınızın eğitimlerini belirttiğiniz yıla kadar güvence altına alabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun eğitim süresi boyunca geleceğini ve hayatını koruma altına almış olabilirsiniz.

AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Ebeveynlerin Ölüm Teminatı

Ebeveynlerin Ölüm Teminatı

Ebeveynlerin Sürekli Sakatlık Teminatı

Ebeveynlerin Sürekli Sakatlık Teminatı

Çocuğun Eğitim Süresi

Çocuğun Eğitim Süresi

Çocuğun Eğitim Limit

Çocuğun Eğitim Limit

SIK SORULAN SORULAR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6327 sayılı kanun ile değişen 63. ve 89. maddeleri gereğince; mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği Yaşam Sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.

Çocuğu olan herkes bu poliçeden yaptırabilir.

Poliçe 1 yıllık tanzim edilir.

Poliçe tanzimi sırasında satın alınan Eğitim Süresi boyunca hasar ödemesi yapılır.