Nakliyat Emtia Sigortası

HEMEN TEKLİF İSTE
Nakliyat Emtia Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortası, taşınacak emtianın (yükün) karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş özel şartlar ve Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Teminat kapsamı açısından üç tür nakliyat sigortası bulunmaktadır.

*Geniş teminat *Dar teminat *Tam zıya


AVANTAJLARI

TEMİNATLAR

Çarpma

Çarpma

Çarpışma

Çarpışma

Devrilme

Devrilme

Yanma

Yanma

Geminin Batması

Geminin Batması

Islanma

Islanma

Hırsızlık

Hırsızlık

Halk Hareketleri

Halk Hareketleri

SIK SORULAN SORULAR

Sigortalının Adı/Ünvanı/Adresi/TC no/Vergi no:
Taşınan malın cinsi:
Taşınan malın bedeli:
Sefer yeri(sevkiyatın başlangıç ve bitiş yeri) :
Sevkiyat şekli;
Karayolu ise plaka:
Denizyolu ise gemi ismi ( ilk çıkış, varsa aktarma ve varış gemi bilgileri)
Tren ise:vagon numarası
Uçak ise:uçuş numarası
Mal miktarı:
Ambalaj şekli:

*Geniş teminat *Dar teminat *Tam zıya
Geniş Teminat:
Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.
“Enstitü Yük Klozları (A) (I.C.C.(A) 1.1.82) / Enstitü Yük Klozları (Air) (I.C.C.(Aır) excluding sendings by Post 1.1.82) kapsamdaki riskler” Uçak/Gemı/Kamyon/Tren ile yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

Dar Teminat:
Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminatın kapsamı değişmemektedir.
Bu teminat,Karayolunda; Kamyon Klozu,Demiryolunda; Demiryolu Klozu.Denizyolunda ;
Enstitü Yük Klozları (C ) (I.C.C.(C) 1.1.82) klozu teminatı adlarını almaktadır.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.

Tam Ziya Teminatı:
Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır.
Her tür nakil vasıtasıyla (Uçak/Gemı/Kamyon/Tren) yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

Sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, vermeyi kabul etmesi halinde ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir.
* Savaş ve Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri vb. riskler poliçe kapsamına dâhil edilebilir.

Kati poliçe ; Yükleme yapılmadan önce gerekli bilgiler iletilerek düzenlenen sefer bazlı poliçedir.

Flotan poliçe; Genellikle bankaların akreditifli işlemlerinde talep ettiği yükleme öncesi henüz kesinleşmemiş yükleme detayları ile hazırlanan ön bir poliçedir. Yükleme bilgilerinin kesinleşmesiyle KATİ poliçeye dönüştürülür.

Emtia Nakliyat Abonman Sözleşmesi; Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan, her bir yükleme için ayrı alt poliçeler ile düzenlenebilen ve primlendirilen sözleşmelerdir.

Emtia Nakliyat Blok Abonman Poliçe; Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan tek seferde yıllık taşıma bedeli bildirilip, primlendirilen poliçelerdir.

Genel şartlar ve Enstitü Klozlar hakkında aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.
https://www.tsb.org.tr/